Usa ka Posisyon Bugnaw nga Ulohan
Multi Station Cold Heading
Trabaho sa Lathe Truning
Pagproseso sa Hot Forging
Hand Thread Rolling
Pagproseso sa Pag-drill
Pagproseso sa bending
Auto Thread Rolling